(Thailand) รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ มั่นใจความปลอดภัย เหตุระเบิดไม่กระทบสถานการณ์ท่องเที่ยว

对不起,此内容只适用于泰文

Posted in News.