(Thailand) ททท. ส่งมอบความสุขให้คนไทยอย่างต่อเนื่อง กับโครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ ปี 2563 มอบของขวัญการท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส

对不起,此内容只适用于泰文

Posted in News.